Kind/Jongere

Individuele begeleiding kind/jongere (12+)

 
Individuele begeleiding jongeren (ook voor thuiszitters)
De insteek van individuele coaching van hoogbegaafde kinderen en jongeren (vanaf ongeveer 12 jaar) zal altijd voor een deel bestaan uit psycho-educatie. Door te werken aan inzicht in wat hoogbegaafd zijn betekent in het algemeen en concreet in hoe het kind zelf hoogbegaafd is, kan het gaan begrijpen waarom zijn of haar eigen ervaren van en reageren op situaties vaak anders is dan dat van de meeste andere kinderen en waarom dat een gevoel van ongemak en eenzaamheid kan opleveren. Vanuit dit begrip kan het kind zichzelf gaan erkennen en bekrachtigen, óók in het anders-zijn. Hoogbegaafde kinderen voelen dieper, intenser en complexer ten opzichte van de andere mensen. Dit kan leiden tot frustraties, angsten maar ook tot boosheid. Om die reden werken we specifiek met de verschillende emoties die het kind ervaart op een manier die het beste aansluit bij elk individueel kind.

Maar soms gaat de pijn van het anders zijn zo diep en is dat (al dan niet in combinatie met een gebrek aan passend onderwijs) al zo lang ervaren, dat meer tijd nodig is voordat een kind zich veilig genoeg voelt om zichzelf te laten zien. Dan is ‘zijn met het kind’ het meest passend, zodat het kind om te beginnen kan ervaren dat hij of zij even niets hoeft. Vanuit die rust kan er een opening ontstaan om te kijken wat er in hem/haar leeft. We kijken ook dan naar de emoties die er zijn bij het kind en werken aan acceptatie daarvan. Er is ruimte om te voelen wat je nú voelt, voor wie jij nú bent, voor wat jij nú tegen komt in je leven. Er komen diepere en existentiële vragen en gevoelens aan bod, zonder dat er meteen naar een oplossing toe gewerkt hoeft te worden. Alleen al het feit dat er aandacht is voor de dingen waar het kind mee worstelt, kan ruimte geven voor nieuwe inzichten en ervaringen. De doelgerichtheid die in veel coaching de boventoon voert -het moet ergens héén- laat ik achterwege. Het gaat erom dat het kind zich (weer) veilig kan gaan voelen en dat er vanuit die veiligheid ontspanning kan gaan plaatsvinden. Vanuit ontspanning ontstaat ruimte voor een nieuwe blik en mogelijkheden.

Pubers
Ook bij de begeleiding van een individuele pubers zal het gaan over ‘hoe ben jij hoogbegaafd?’ Vragen die aan de orde kunnen komen zijn: In hoeverre voel je je anders dan anderen, op school of buiten school? Hoe ga je daarmee om? Merk je dat je je (heel erg) aanpast en wat doet dat met je? Op welke manier ben je (hyper)gevoelig en heb je daar dan last van? Op welke manier kan jij jouw talenten inzetten? Kan jij terugvallen op echte vrienden of ervaar je daarin juist een gemis? Op welke manier compenseer jij je gevoelens van (sociaal) ongemak? Welke vermijdingsstrategieen heb je onderweg ontwikkeld? Ben je bereid om dingen anders aan te gaan pakken?

Hoogbegaafde pubers die niet goed in hun vel zitten, worstelen vaak met zingevingsvraagstukken. Doordat zij hun capaciteiten en talenten niet voldoende kunnen leven, kan een gevoel van doelloosheid of zinloosheid ontstaan. Ze kunnen na jaren van aanpassen de verbinding met zichzelf zijn kwijt geraakt. Tijdens de begeleiding zoek ik samen met de jongere naar aanknopingspunten voor bezieling, van waaruit hij of zij weer richting kan geven aan het leven. Eigenaarschap is hierin het sleutelwoord dat kan leiden naar autonomie en hernieuwde energie.