GelukkigHB-groep voor kinderen

Een GelukkigHB-groep is geen bovenschoolse plusgroep waar je kind verdieping en verrijking krijgt aangeboden. In deze groepen gaat het juist om de zijnskwaliteiten van je hoogbegaafde kind.
Vragen die onder andere -al dan niet op speelse wijze, afhankelijk van de leeftijdsgroep- aan bod komen, zijn: Hoe ben ik hoogbegaafd? Waarin ben ik anders dan niet-hoogbegaafde kinderen? Hoe ga ik om met oefenen, doorzetten en ‘falen’, op welke manier kan ik mezelf toestaan minder perfectionistisch te zijn? Hoe voel ik mij onder ontwikkelingsgelijken (peers)? Zijn andere hoogbegaafde kinderen net zo gevoelig als ik ben? Hoe kan het dat ik zulke heftige gevoelens heb?
Door te oefenen in een groep met peers, kan een kind zich steeds meer op zijn gemak gaan voelen en zelfvertrouwen ontwikkelen. Het ‘anders-zijn’ speelt in deze groep immers geen rol, waardoor het kind veel makkelijker veiligheid kan ervaren; een voorwaarde voor ontspanning en groei. Het doel van deelname aan een groep is een kind dat (weer) lekker in zijn of haar vel zit, dat zelfvertrouwen heeft en durft te vallen en weer op te staan.

In februari 2019 zullen er GelukkigHB-groepen starten in Driebergen. Initieel gaat het om twee groepen.
Bij voldoende interesse voor kinderen van een andere leeftijd dan hieronder vermeld, kan een extra groep worden gestart, bijvoorbeeld voor peuters of juist voor pubers.
Laat het mij vooral weten als je denkt dat een GelukkigHB-groep iets voor jouw kind kan zijn en je zijn of haar leeftijd hieronder niet vermeld ziet staan!

Wekelijkse groepen
4 tot en met 7 jarigen, van 13.30u tot 15.30u op vrijdagmiddag
(tijden onder voorbehoud)

8 tot en met 11 jarigen, van 16.15u tot 18.15u op vrijdagmiddag
(tijden onder voorbehoud)

Data voor deze twee groepen zijn:
22 februari
8, 15, 22, 29 maart
5, 12, 26 april
10, 17, 24 mei
14, 21, 29 juni
5 juli

Per groep is er plek voor minimaal 4 en maximaal 6 kinderen.
Je meldt je kind aan voor de hele serie. Aan deelname gaat een intakegesprek vooraf waarin we we gezamenlijk kijken wat het kind specifiek nodig heeft en welke begeleiding daarbij passend is.
Voor de intake geldt een tarief van € 45,-.

Kosten zijn € 595,- voor 15 bijeenkomsten en een evaluatiegesprek. Eventueel kan worden geprobeerd deze kosten bij eigen gemeente vergoed te krijgen via een pgb. Mocht het bedrag echt te hoog zijn om in 1 keer te betalen, dan is betaling in termijnen bespreekbaar.

Je kunt aanmelden voor een intake via het contactformulier!

Gezien het beperkte aantal plaatsen per groep, bestaat de mogelijkheid dat je kind op een wachtlijst komt. Bij voldoende aanmeldingen zal een derde groep worden gestart, waarschijnlijk op zaterdagochtend.

Kijk voor meer informatie op de website van GelukkigHB: http://www.gelukkighb.nl

 

 

 

Suzanne van HaaftenGelukkigHB-groep