GelukkigHB-groepjes

Een GelukkigHB-groep is geen bovenschoolse plusgroep waar je kind verdieping en verrijking krijgt aangeboden. In deze groepen gaat het juist om de zijnskwaliteiten van je hoogbegaafde kind.

Vragen die onder andere -al dan niet op speelse wijze, afhankelijk van de leeftijdsgroep- aan bod komen, zijn: Hoe ben ik hoogbegaafd? Waarin ben ik anders dan niet-hoogbegaafde kinderen? Hoe ga ik om met oefenen, doorzetten en ‘falen’, op welke manier kan ik mezelf toestaan minder perfectionistisch te zijn? Hoe voel ik mij onder ontwikkelingsgelijken (peers)? Zijn andere hoogbegaafde kinderen net zo gevoelig als ik ben? Hoe kan het dat ik zulke heftige gevoelens heb?

Door te oefenen in een groep met peers, kan een kind zich steeds meer op zijn gemak gaan voelen en zelfvertrouwen ontwikkelen. Het ‘anders-zijn’ speelt in deze groep immers geen rol, waardoor het kind veel makkelijker veiligheid kan ervaren; een voorwaarde voor ontspanning en groei. Het doel van deelname aan een groep is een kind dat (weer) lekker in zijn of haar vel zit en plezier heeft, dat zelfvertrouwen heeft en durft te vallen en weer op te staan.

Eind september/begin oktober 2019 zullen er weer GelukkigHB-groepjes starten in Driebergen. Laat het mij vooral weten als je denkt dat een GelukkigHB-groep iets voor jouw kind kan zijn.

Vanwege mijn fijne maar kleine praktijkruimte, kunnen er maar maximaal 4 kinderen meedoen per groep. Dat is minder dynamisch dan een grote(re) groep en sommige activiteiten lenen zich daarvoor dan ook minder. Aan de andere kant biedt het juist ruimte voor ieder kind afzonderlijk om veel persoonlijke aandacht te krijgen en er komen er hele mooie verbindingen tot stand. Er is daardoor ook de rust om dieper met elkaar op dingen in te gaan dan anders mogelijk zou zijn.

Een GelukkigHB-groep beslaat 15 bijeenkomsten en je meldt je kind aan voor de hele serie. Aan deelname gaat een intakegesprek vooraf waarin we we gezamenlijk kijken wat het kind specifiek nodig heeft en welke begeleiding daarbij passend is.
Voor de intake geldt een tarief van € 45,-.

Kosten voor de GelukkigHB-groep zijn € 595,- voor 15 bijeenkomsten en een evaluatiegesprek. Eventueel kan worden geprobeerd deze kosten bij eigen gemeente vergoed te krijgen via een pgb. Mocht het bedrag echt te hoog zijn om in 1 keer te betalen, dan is betaling in termijnen bespreekbaar.

Je kunt aanmelden voor een intake via het contactformulier!

Eind september 2019 starten er weer nieuwe GelukkigHB-groepjes.
Gezien het beperkte aantal plaatsen per groep, bestaat de mogelijkheid dat je kind op een wachtlijst komt. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en van de leeftijden van de aangemelde kinderen, stel ik groepjes samen. Een groep kan plaatsvinden op vrijdag eind van de middag, zaterdagochtend of woensdagmiddag.

De definitieve planning wordt nog bekend gemaakt.

Kijk voor meer informatie op de website van GelukkigHB: http://www.gelukkighb.nl

Suzanne van HaaftenGelukkigHB-groep