Doorlopende Lichtblauw-peergroep!

OP DIT MOMENT IS ER GEEN PEERGROEP.

Een Lichtblauw-peergroep (de opvolger van de GelukkigHB-groepen) is geen bovenschoolse plusgroep waar je kind een schoolse verdieping en verrijking krijgt aangeboden. In deze groepen gaat het juist om de zijnskwaliteiten van je hoogbegaafde kind.

Waarom een peergroep?
Vragen die in een Lichtblauw-groep onder andere -al dan niet op speelse wijze, afhankelijk van de leeftijd- aan bod komen, zijn: Hoe ben ik hoogbegaafd? Waarin ben ik anders dan niet-hoogbegaafde kinderen? Hoe ga ik om met oefenen, doorzetten en ‘falen’, op welke manier kan ik mezelf toestaan minder perfectionistisch te zijn? Hoe voel ik mij onder ontwikkelingsgelijken (peers)? Zijn andere hoogbegaafde kinderen net zo gevoelig als ik ben? Hoe kan het dat ik zulke heftige gevoelens heb? Soms voel ik mij eenzaam, hebben andere hoogbegaafde kinderen dat ook?

Door te ‘oefenen’ in een groep met ontwikkelingsgelijken door middel van verschillende activiteiten, kan een kind zich steeds meer op zijn gemak gaan voelen en zelfvertrouwen ontwikkelen. Het ‘anders-zijn’ speelt in deze groep immers geen rol, waardoor het kind veel makkelijker veiligheid kan ervaren; een voorwaarde voor ontspanning en groei. Het doel van deelname aan een groep is een kind dat (weer) lekker in zijn of haar vel zit en plezier heeft, dat zelfvertrouwen heeft en durft te vallen en weer op te staan.

Wat doen we?
Kinderen werken tijdens de bijeenkomsten aan zelfgekozen projecten van heel uiteenlopende aard, we spelen spellen, doen denkoefeningen en verzinnen uitdagingen, gaan soms naar buiten, doen seizoensgebonden activiteiten, we knutselen en verzinnen dingen die leuk zijn om te doen in overleg met elkaar. Tijdens al deze activiteiten komen de kinderen zichzelf en de anderen in positieve zin tegen, maar ook ontmoeten ze soms weerstand. Doordat we langere tijd met elkaar werken, kunnen we in alle rust kijken naar die weerstanden en er zicht op krijgen hoe daarmee om te gaan.

In een doorlopende peergroep zitten minimaal 3 en maximaal 6 kinderen. Een kleinere setting is minder dynamisch dan een grote(re) groep en sommige activiteiten lenen zich daarvoor dan minder. Aan de andere kant biedt het juist ruimte voor ieder kind afzonderlijk om veel persoonlijke aandacht te krijgen en komen er hele mooie verbindingen tot stand. Er is dan ook de rust om dieper met elkaar op dingen in te gaan dan anders mogelijk zou zijn. Als de groep groter is (max 6) dan ontstaat er een andere dynamiek, en zijn er andere activiteiten en uitdagingen die zich lenen voor meer kinderen. Natuurlijk blijft er dan ook steeds oog voor persoonlijke ervaringen en begeleiding. Beiden vormen hebben hun voordelen.

Hoe kan je kind meedoen?
Je kind kan -mits er plek is- op ieder moment van het jaar instromen. Je tekent dan eerst in voor serie bijeenkomsten van 8 keer. Na deze 8 keer kan je kind uiteraard in de groep blijven en is het mogelijk om steeds per minimaal 4 bijeenkomsten te verlengen. De groep beslaat telkens 2 uur per keer.

Aan deelname gaat een kennismakingsgesprek (€ 60,-)vooraf waarin we gezamenlijk kijken wat je kind specifiek nodig heeft en welke begeleiding daarbij passend is. Soms is het fijner om eerst een paar keer 1 op 1 te werken voordat een kind kan of wil instappen in een groep.

Groep voor 9-11 jarigen
De doorlopende Lichtblauw-peergroep voor 9 tot 11 jarigen op woensdagen van 14.30u tot 16.30u. De bijeenkomsten zijn in principe wekelijks maar slaan af en toe een keer over. Uiteraard wordt dat tijdig aangegeven.

Groep voor 6-8 jarigen
De doorlopende groep voor 6 tot 8 jarigen vindt plaats op vrijdagmiddag van 14.30u tot 16.30u.

De groepen zijn in principe wekelijks maar slaan af en toe een keer over. Dit wordt natuurlijk tijdig aangegeven. Ook thuiszitters zijn welkom in deze groepen.

Kosten
De kosten voor de eerste serie van 8 keer zijn € 380,-. Daarna geldt steeds een verlenging van minimaal 4 keer (€ 190,-). Het is vaak mogelijk om de kosten via een pgb vergoed te krijgen.

Je kunt telefonisch aanmelden voor een intake of via het contactformulier!

Gezien het beperkte aantal plaatsen per groep, bestaat de mogelijkheid dat je kind op een wachtlijst komt. Zodra er dan een plek vrij komt, kan de eerste op de  lijst instromen in de groep.

Suzanne van HaaftenDoorlopende peergroep