GelukkigHB-groep voor thuiszitters

Hoogbegaafde kinderen die thuiszitten, zijn daar niet voor niets. Zij hebben rust nodig om te kunnen herstellen van de deuken die zij hebben opgelopen en vaak triggert een omgeving die op school lijkt alle pijnplekken die er nog zitten.

Toch missen veel van deze kinderen het om onderdeel te zijn van iets groters, een groep(je), terwijl zij het tegelijkertijd lastig vinden om zich in een groep een houding te geven en een plek te vinden. Te vaak hebben zij zich moeten aanpassen aan een omgeving die hen niet begreep, of aan andere kinderen die niet matchten met de capaciteiten die zijzelf hebben.

Om die reden heb ik speciaal voor deze kinderen een GelukkigHB-groepje gepland op een doordeweekse ochtend. Gedurende twee uur per keer komen ze samen met andere kinderen die in dezelfde situatie zitten en mogen ze gewoon zichzelf zijn zonder iets hoog te hoeven houden. We zullen vergelijkbare activiteiten doen als in een reguliere GelukkigHB-groep, een en ander natuurlijk wel afgestemd op de kwetsuren die deze kinderen met zich meedragen.
De activiteiten worden daarom aangepast aan wat de kinderen individueel aan kunnen of durven gaan. En we zullen om die reden -wanneer mogelijk- ook regelmatig naar buiten gaan omdat de ervaring leert dat dit ontspanning genereert.

Om de groep veilig te houden, blijft het aantal kinderen (heel) beperkt.
Er is plek voor  drie kinderen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen stel ik een groepje samen dat zo goed mogelijk bij elkaar aansluit.

 

Je kunt je kind aanmelden via het contactformulier.

Suzanne van HaaftenThuiszitters