Individuele coaching

Ouders
Wanneer je als ouder tegen je eigen grenzen aanloopt bij de opvoeding van je hoogbegaafde kind, is meestal de eerste reactie om te denken dat het ligt aan de moeilijkheid of de ingewikkeldheid van je kind. Hoogbegaafdheid brengt een enorme intensiteit met zich mee, maakt dat sociaal niet altijd alles even makkelijk loopt en kan ook op school problemen geven omdat het onderwijs niet past bij wat jouw kind nodig heeft. Natuurlijk is het heel erg belangrijk om te kijken op welke manier je kind beter kan gedijen en hoe jij dat als ouder het beste kunt faciliteren. Maar ook kan het zijn dat je eigen grote gevoeligheid er doorheen speelt, dat jij dingen vanuit jouw eigen jeugd op je kind projecteert, of dat jij bepaalde overtuigingen hebt die niet bij jouw kind passen. Een hoogbegaafd kind vraagt erom dat de mensen van wie het afhankelijk is, out of the box durven te denken. En daar is moed voor nodig.

Als ouder van een hoogbegaafd kind loop je niet alleen tegen je eigen grenzen aan, maar soms ook tegen de grenzen van je omgeving óf die van je relatie als ouders met elkaar omdat er zo weinig ruimte over blijft. Daarnaast gaan, niet zelden, ouders zichzelf -schoorvoetend- vragen stellen over hun eígen hoogbegaafdheid en vallen daarmee puzzelstukjes uit hun leven eindelijk op hun plek.

Bij al deze processen kan het fijn zijn om begeleid te worden. De meeste hoogbegaafden stellen hoge eisen aan kwaliteit, zijn al vaker teleurgesteld in hulpgevende professionals en hebben geconcludeerd dat ze het dan maar beter zelf kunnen oplossen. Om die reden kan het een uitkomst zijn om begeleiding te zoeken bij iemand die het hele proces snapt en herkent en die daarnaast stevig is opgeleid om die begeleiding te kunnen bieden.

Met heldere blik en invoelend vermogen ben ik in staat om vragen en vastlopers, zowel met betrekking tot de opvoeding van  je hoogbegaafde kind als die van jouzelf als ouder, helder te krijgen en te helpen ontknopen. Door samen op een liefdevolle en ruimtelijke manier te kijken en toe te werken naar meer inzicht, ontstaat de mogelijkheid om Gelukkig Hoogbegaafd te zijn.

Wat kan je verwachten van coaching door mij?

  • Zorgvuldigheid ten aanzien van de vragen die je hebt met betrekking tot de hoogbegaafdheid van je kind of die van jezelf als ouder.
  • Helderheid krijgen over dat wat nu belemmerend werkt voor je kind of voor jou als ouder.
  • Handvatten krijgen die behulpzaam zijn bij de opvoeding van je hoogbegaafde kind.
  • Stappen gaan zetten die verbetering geven in de situatie met of voor je kind of die van jezelf als ouder en als mens.
  • Een blijer kind en een blijere ouder!

Kind
Individuele coaching van hoogbegaafde kinderen zal vooral betrekking hebben op psycho-educatie. Door te werken aan inzicht in wat hoogbegaafd zijn betekent in het algemeen en concreet hoe het kind zelf hoogbegaafd is, kan het kind gaan begrijpen waarom het vaak anders reageert op situaties dan andere kinderen en waarom dat een gevoel van eenzaamheid kan opleveren. Vanuit dit begrip kan het kind zichzelf gaan erkennen en bekrachtigen, óók in het anders-zijn.

Binnen de GelukkigHB-groepen kan het kind zichzelf vervolgens als ‘normaal’ gaan ervaren, te midden van anderen kinderen die -ook al is elk kind helemaal uniek- meer dan de meeste kinderen op (een reguliere) school of sportclub zijn zoals zijzelf, met dezelfde hersenspinsels, dezelfde gevoeligheden, dezelfde humor en hetzelfde mega-brein.

 

 

 

 

 

Suzanne van HaaftenIndividuele coaching